struna tražilica

image shadow

vektroskop

elektronički uređaj koji mjeri performanciju boje videosignala

sigurnosne i obrambene znanosti

velike boginje

zarazna bolest prouzročena virusom variole

sigurnosne i obrambene znanosti

veratridin

neurotoksični alkaloid koji se sintetizira u bijeloj čemerici

kemija

verbalno pamćenje

sposobnost pamćenja i ponavljanja pojmova i simbola, govora i pisanoga teksta

kliničke medicinske znanosti

verbigeracija

poremećaj mišljenja po obliku karakteriziran besmislenim ponavljanjem iste riječi ili rečenice na maniriziran ili stereotipan način

kliničke medicinske znanosti

verifikacija objekta

korak ACE-V protokola u kojemu druga neovisna osoba istih kvalifikacija provjerava konačne rezultate

sigurnosne i obrambene znanosti

vertikalna stratigrafija

znanstveno proučavanje procesa nastanka, taloženja i međusobnih odnosa arheoloških slojeva i tvorevina u vertikalnoj ravnini

arheologija

vertikalni audit

audit koji ispituje više elemenata sustava na jednoj stavci

sigurnosne i obrambene znanosti

vezni potez

linija koja povezuje dva slova

sigurnosne i obrambene znanosti

video

elektronički prikaz sekvencije slika koji prikazuje statične ili pokretne scene

sigurnosne i obrambene znanosti