struna tražilica

image shadow

karabin

dugocijevno vatreno oružje kraće cijevi i manjega dometa projektila od puške

sigurnosne i obrambene znanosti

kartica za učitavanje

dio računalnoga sklopovlja koje učitava analogni ili digitalni signal te ga na izlaz šalje u digitalnome obliku

sigurnosne i obrambene znanosti

kartični skidač

čitač magnetskih kartica koji se upotrebljava u nezakonite svrhe

sigurnosne i obrambene znanosti

katastrofa nastala ljudskim djelovanjem

katastrofa izravno nastala namjernim ili nemarnim ljudskim djelovanjem koje se može identificirati

sigurnosne i obrambene znanosti

katastrofizam

teorija po kojoj je površina Zemlje oblikovana iznenadnim nasilnim događajima poput erupcija i potresa, a ne postupnim promjenama

sigurnosne i obrambene znanosti

katatona shizofrenija

shizofrenija koju karakterizira izražen poremećaj psihomotorike

kliničke medicinske znanosti

katatoni nemir

poremećaj psihomotorike karakteriziran besciljnom motoričkom aktivnošću i uznemirenošću

kliničke medicinske znanosti

katatoni stupor

poremećaj psihomotorike karakteriziran potpunim prestankom spontanoga i aktivnoga kretanja

kliničke medicinske znanosti

katinon

alkaloid koji se sintetizira u lišću biljke kat

kemija

kaudalni pomak slabinsko-križnoga zgloba

pomak kod kojega prvi segment križne kosti poprima obilježja slabinskoga kralješka

temeljne medicinske znanosti