struna tražilica

image shadow

fiksna točka mjerenja

uočljiv, pristupačan i trajan objekt pogodan za orijentaciju na mjestu događaja

sigurnosne i obrambene znanosti

fiksni objektiv

objektiv kojemu se žarišna daljina ne može mijenjati

sigurnosne i obrambene znanosti

filtrator

organizam koji se hrani sitnim organskim česticama iz vode

biologija

filtriranje

postupak kojim se u zvučnome zapisu ističu ili prikrivaju određene frekvencije

sigurnosne i obrambene znanosti

Fisherova linearna diskriminantna funkcija

metoda klasifikacije objekta ili osobe u jednu od mogućih grupa

matematika

fitotoksin

otrov biljnoga podrijetla

biologija

fizička eksplozija

eksplozija prouzročena povećanjem tlaka fluida u objektu

fizika

fizička kopija

točna reprodukcija informacija sadržana na fizičkome uređaju

sigurnosne i obrambene znanosti

fizički razvijač

reagens za izazivanje tragova papilarnih linija na mokrim i suhim poroznim i poluporoznim površinama, pri čemu čestice srebra iz reagensa prianjaju na aminokiseline i masti iz traga papilarnih linija bojeći time trag tamnosivom ili crnom bojom

kemija

fiziološka duljina lakatne kosti

udaljenost između najinferiornijega dijela površine vjenačnoga nastavka i najdistalnijega dijela na inferiornoj površini distalne glave lakatne kosti

etnologija i antropologija