struna tražilica

image shadow

bedro

treći članak noge kukca

biologija

benzidinski test

preliminarni test na osnovi benzidina, vodikova peroksida i octene kiseline koji pojavljivanjem plave boje upućuje na prisutnost krvi u uzorku

sigurnosne i obrambene znanosti

benzoflavon

kemijski spoj koji u smjesi s cikloheksanom i diklormetanom služi kao učvršćivač tragova papilarnih linija izazvanih parama joda pri čemu tragovi mijenjaju boju iz smeđe u tamnoplavu

kemija

beskonačni tekst

niz ponovljenoga teksta koji se otiskuje u pozadinskome tisku ili zaštitnoj niti isprava

grafička tehnologija

beskontaktna tiskarska tehnika

tiskarska tehnika pri kojoj nema kontakta između tiskovne forme i supstrata

grafička tehnologija

beskontaktni integrirani krug

integrirani krug povezan s antenom koji komunicira s čitačem kartica s pomoću elektromagnetskih valova iz antene

računarstvo

biasterionična širina

pravocrtna udaljenost između lijeve i desne točke asterion

etnologija i antropologija

biaurikularna širina

najmanja eksteriorna širina preko korijena nastavaka jagodičnih kostiju

etnologija i antropologija

biće kaznenoga djela

obilježja koja čine određeno kazneno djelo

pravo

bigonijalna širina

udaljenost između točaka gonion

etnologija i antropologija