struna tražilica

image shadow

čeonosljepoočna demencija

kortikalna demencije prouzročena progresivnim gubitkom živčanih stanica u čeonome i sljepoočnome režnju mozga

kliničke medicinske znanosti

četkica s puhalicom

daktiloskopska četkica kojom se prašak nanosi na površinu stiskanjem puhalice koja upuhuje zrak u spremnik s praškom koji pod tim pritiskom izlazi prema četkici

sigurnosne i obrambene znanosti

četverokut gorenja

model kojim se prikazuje da su za gorenje potrebni goriva tvar, oksidirajuće sredstvo, izvor topline te slobodno odvijanje lančane kemijske reakcije gorenja

kemija

činjenica

ono što je poznato ili dokazano kao istinito

sigurnosne i obrambene znanosti

činjenično pitanje

pitanje o postojanju činjenica na kojima bi se mogle zasnivati pravne norme

pravo

činjenično stanje

skup činjenica utvrđenih u istražnome i sudskome postupku

sigurnosne i obrambene znanosti

čitač beskontaktnih čipova

uređaj kojim se iščitava sadržaj beskontaktnih čipova na ispravama te uspoređuju i verificiraju podatci s isprave s onima pohranjenima u beskontaktnome čipu

sigurnosne i obrambene znanosti

čitač magnetnoga zapisa

uređaj kojim se iščitava sadržaj magnetnoga zapisa na ispravama

sigurnosne i obrambene znanosti