struna tražilica

image shadow

uzastopno ponavljanje

kratka nukleotidna sekvencija ponovljena više puta u nizu

biologija