struna tražilica

image shadow

neesencijalni geni

geni koji su korisni za organizam, ali nisu nužni za njegovo preživljenje

biologija

negativna interferencija

pojava kojom jedna kromatidna izmjena povećava vjerojatnost drugih kromatidnih izmjena u blizini

biologija

negativna kontrola transkripcije

regulacija transkripcije represorskim proteinom

biologija

nehomologna rekombinacija

rekombinacija između nehomolognih sekvencija kromosoma ili plazmida

biologija

nehomologni kromosomi

kromosomi koji nose alele gena za različita svojstva

biologija

nekodirajuća RNA

RNA koja ne nosi uputu za protein

biologija

nekodirajući lanac

lanac DNA s kojega se prepisuje gen za protein, a koristi se kao kalup za sintezu mRNA

biologija

nekroza

neprogramirana stanična smrt

biologija

nemendelsko nasljeđivanje

način prijenosa svojstava koji uključuje majčinski učinak, prijenos svojstava genomom organela, genomski utisak i kompenzaciju doze

biologija

neoplastična transformacija

promjena genoma normalnih stanica koja uzrokuje nastanak neoplazme

biologija