struna tražilica

image shadow

keratin

strukturni filamentni protein epitelnih stanica

biologija

kilobaza

jedinica kojom se označava tisuću nukleotida ili tisuću parova baza

biologija

kimeran

koji je funkcionalna mješavina genomskoga ili drugoga biološkog materijala članova iste ili različite vrste

biologija

kinaze

enzimi koji fosforiliraju druge proteine

biologija

kinetohora

proteinska struktura, povezana s centromerom kromosoma u metafazi, na koju se vežu mikrotubuli

biologija

kinetoplast

mreža kružnih DNA u velikome mitohondriju

biologija

kinetosom

proteinska struktura koja se nalazi u bazi eukariotskoga biča ili trepetljike

biologija

kineza

skup promjena u pokretanju stanice bez otklona od smjera kretanja

biologija

kinezin

motorni protein mikrotubula

biologija

Klenowljev fragment

proteolitički fragment DNA-polimeraze I

biologija