struna tražilica

image shadow

incestan

koji se križa sa srodnicima bližima od razine koja je za križanje omogućena državnim zakonom

biologija

inducibilni sustav

sustav koji djeluje na metabolit potičući transkripciju gena koji kontroliraju enzime toga sustava

biologija

indukcija

izlazak profaga iz genoma lizogenih bakterija kojim fag ulazi u litički ciklus

biologija

industrijski melanizam

tamnjenje moljaca zbog industrijalizacije

biologija

inhibicija povratnom spregom

regulacija kod koje metabolički produkt inhibira aktivnost enzima uključenoga u njegovu sintezu

biologija

inicijacija

stvaranje inicijacijskoga kompleksa

biologija

inicijacijski element

područje promotora bogato dinukleotidima CT koje prepoznaje RNA-polimeraza II, a koje se nalazi blizu mjesta početka transkripcije

biologija

inicijacijski faktori

proteini potrebni za ispravnu incijaciju translacije

biologija

inicijacijski kompleks

kompleks molekula čije stvaranje prethodi replikaciji, transkripciji ili translaciji

biologija

inicijacijski proteini

proteini koji prepoznaju mjesto početka replikacije na replikonu i sudjeluju u stvaranju primosoma

biologija