struna tražilica

image shadow

fenotip bolesti

obrazac bolesti koji uključuje znakove, simptome, progresiju bolesti i odgovor na terapiju

biologija

fibronektin

adhezijski protein izvanstaničnoga matriksa

biologija

filament

tanka struktura nalik niti

biologija

filogenetsko stablo

razgranati dijagram koji prikazuje evolucijski odnos skupine organizama

biologija

filogeneza

niz događaja uključenih u evolucijski razvoj vrste ili grupe vrsta

biologija

filopodij

tanki izdanak stanične membrane poduprt aktinskim snopovima

biologija

fimbrije

strukture nalik dlakama na površini bakterije

biologija

fitness

prilagođenost okolišu i reprodukcijski uspjeh jedinke određenoga genotipa mjeren preživljenjem i plodnošću

biologija

fizičko mapiranje

korištenje tehnika molekularne biologije kojima se na temelju fizičkih karakteristika molekule DNA u broju parova baza određuje udaljenost između gena ili nekodirajućih regija DNA

biologija

fiziološko svojstvo

svojstvo koje utječe na staničnu ili tjelesnu funkciju

biologija