struna tražilica

image shadow

zapunjivač pora

posebno tvrd temeljni premazni materijal koji ne skriva strukturu drva, dobro zapunjuje podlogu i lako se brusi

drvna tehnologija

zapunjivač za drvo

plastična smjesa drvne prašine i veziva

drvna tehnologija

zarasla kvrga

pojava zadebljanja na plaštu debla ili trupca koje pokazuje prisutnost kvrge ispod toga zadebljanja

drvna tehnologija

zasjek

dio presjeka parketnoga elementa koji tvori plohu pod kutom u odnosu na lice ili naličje

drvna tehnologija

zasvođivanje

sprečavanje protoka čestica koje nastaje kad čestice tvore stabilan luk preko otvora silosa

drvna tehnologija

zaštita drva

postupak ili proces kojim se drvo štiti od razgradnje

drvna tehnologija

zaštitno sredstvo za drvo

kruta, tekuća ili plinovita tvar ili smjesa tvari koja nanesena u ili na drvo povećava trajnost drva

drvna tehnologija

zatvoreno vrijeme

razdoblje između sklapanja lijepljenoga spoja i primjene topline i/ili tlaka pri procesu otvrdnjivanja ljepila u sklopljenome spoju

drvna tehnologija

završna folija

gotova folija koju nakon nanošenja ne treba obrađivati

drvna tehnologija

završni premaz

posljednji sloj premaznoga sustava

drvna tehnologija