struna tražilica

image shadow

vaskularna traheida

traheida koja po veličini, obliku, jažicama i rasporedu sliči malenomu članku traheje

drvna tehnologija

vazicentrična traheida

kratka traheida nepravilna oblika koja se nalazi neposredno uz traheju

drvna tehnologija

veličina kvrge

raspodjela kvrga po veličini temeljem manjega promjera kvrge

drvna tehnologija

velika kvrga

kvrga kojoj je manji promjer veći od 40 mm

drvna tehnologija

vez

rastavljivi sastav najmanje dvaju dijelova s pomoću veznih elemenata

drvna tehnologija

vezana voda

voda koja je vezana uz staničnu stijenku drva i u njoj

drvna tehnologija

vezivo

nehlapljivi dio premaznoga materijala

drvna tehnologija

vezni element

element kojim se tvori rastavljivi sastav od najmanje dvaju dijelova

drvna tehnologija

vibracijsko prenosilo

transportno sredstvo stalne dobave za vodoravni prijenos sipkoga materijala koje se sastoji od fleksibilno montiranoga korita ili cijevi u kojima se materijal kreće zbog vibracija uređaja

drvna tehnologija

vijak za drvo

vezni element s navojem za drvo

drvna tehnologija