struna tražilica

image shadow

ujednačivanje debljine

obradba mehaničkim odstranjivanjem materijala radi postizanja potpune paralelnosti dviju ploha

drvna tehnologija

uklopljena bjeljika

dio drva s izgledom i svojstvima bjeljike uklopljen u srž

drvna tehnologija

uklopljeno srce

srce vidljivo samo na čelu piljene građe

drvna tehnologija

ukrasna kapica

okrugli ukrasni element za pokrivanje glave vijka

drvna tehnologija

ukupna debljina matrice

stvarna debljina matrice koju čine dubina upuštenja, dužina kanala matrice i dužina rasterećenja

drvna tehnologija

ukupna sila rezanja

umnožak sile rezanja po oštrici i prosječnoga broja oštrica istodobno u zahvatu s obratkom

drvna tehnologija

ukupni pad tlaka

zbroj gubitaka tlaka zraka u usisnome i tlačnome cjevovodu koji odgovara razlici tlaka koju stvara ventilator

drvna tehnologija

ukupni tlak

zbroj statičkoga i dinamičkoga tlaka izmjerenih na istome mjestu presjeka cijevi

drvna tehnologija

ulazna vrata

vrata za ulazak u građevinu, zgradu ili funkcijski odvojen prostor unutar zgrade

drvna tehnologija

uložna matica

vezni element s unutarnjim navojem za vijak s metričkim navojem

drvna tehnologija