struna tražilica

image shadow

radni stol

stol namijenjen radnim aktivnostima

drvna tehnologija

radno vrijeme ljepila

razdoblje pripremljenoga ljepila u kojemu ga je pri normalnoj radnoj temperaturi moguće primijeniti

drvna tehnologija

rano drvo

dio goda koji tvore stanice sa širim lumenom i tankim stijenkama nastao u proljeće

drvna tehnologija

rasterećenje

dio matrice za postupno smanjivanje naprezanja u matrici pri izlasku peleta iz kanala matrice

drvna tehnologija

rastezna čvrstoća drva

maksimalno naprezanje kojim se drvo opire djelovanju rastezne sile

drvna tehnologija

rastresito porozno drvo

drvo u kojemu su pore u ranome i kasnome drvu gotovo jednako velike i jednoliko raspoređene po godu

drvna tehnologija

rastružna kružna pila

kružna pila za uzdužno raspiljivanje okoraka, debljih piljenica i prizama s ručnim ili automatiziranim pomakom obradka

drvna tehnologija

rastružna tračna pila

tračna pila sa širokim listom pile za raspiljivanje prizama, okoraka, drvenih greda i debljih piljenica u tanje piljenice

drvna tehnologija

ravnalica

stroj za poravnavanje površine drva kojim se u jednome radnom hodu obrađuje isključivo jedna strana obratka

drvna tehnologija

ravni bočni čep i raskol

spoj izrađen od dvaju elementa od kojih je na jednome izrađen raskol, a na drugome pravokutni čep

drvna tehnologija