struna tražilica

image shadow

parazitski organizam

heterotrofni organizam koji hranjive tvari uzima od drugoga živog organizma živeći na njemu ili u njemu

biologija

parcijalni statički tlak

gubitak potencijalne energije transportnoga zraka na određenome dijelu cjevovoda zračnoga konvejera zbog otpora strujenju zraka

drvna tehnologija

parenhim

staničje sastavljeno od izodijametričnih stanica sličnih opekama

drvna tehnologija

parenhim traka

parenhim koji izgrađuje trak

drvna tehnologija

parenje drva

obrađivanje piljene građe drva ili drvnih proizvoda djelovanjem vodene pare

drvna tehnologija

parket

drvena podna obloga s gaznim slojem najmanje debljine 2,5 mm prije postavljanja u podnu plohu

drvna tehnologija

parna pilana

pilana pokretana parnim strojem

drvna tehnologija

paronepropusni premaz za čela

zaštitni trajni paronepropusni premaz za čela trupaca i piljene građe

drvna tehnologija

patiniranje

postupak pri kojemu se novomu proizvodu od drva daje izgled staroga

drvna tehnologija

pčelinji vosak

vosak životinjskoga podrijetla nastao kao proizvod pčela medarica

drvna tehnologija