struna tražilica

image shadow

obljepljivanje drvnoga iverja

miješanje drvnoga iverja s pripremljenim ljepilom

drvna tehnologija

obnovljivi izvori energije

izvori energije koji se dobivaju iz prirode, mogu se obnavljati i neškodljivi su za okoliš

drvna tehnologija

obodno glodanje

glodanje pri kojemu se čestice drva odvajaju oštricama na obodu alata

drvna tehnologija

obojena srž

srž koja je tamnija od bjeljike

drvna tehnologija

obradba drva bez mehaničkoga razaranja

mehanička obradba drva pri kojoj drvni elementi novih oblika i dimenzija nastaju bez razaranja drvnoga tkiva

drvna tehnologija

obradba drva s mehaničkim razaranjem

mehanička obradba drva pri kojoj se drvno tkivo razara i nastaju drvni elementi novih oblika i dimenzija

drvna tehnologija

obradni centar

stroj kojim se može izvršavati više istovrsnih i/ili raznovrsnih obradba

drvna tehnologija

obrnuta skorjelost

greška sušenja drva pri kojoj su vanjski slojevi obratka pod vlačnim naprezanjima, a unutrašnji slojevi pod tlačnim naprezanjima

drvna tehnologija

obvezatno obojena srž

obojena srž koja se redovito nalazi u stablima određene starosti

drvna tehnologija

odmorište

prostor za odmor između krakova stubišta koji povezuju različite visinske razlike

drvna tehnologija