struna tražilica

image shadow

maksimalno upijanje zaštitnoga sredstva

najveća količina sredstva koju drvo može upiti u određenome procesu impregniranja

drvna tehnologija

maksimalno utezanje drva

utezanje drva od točke zasićenosti vlakanaca do sadržaja vode od 0 %

drvna tehnologija

mala kvrga

kvrga kojoj je manji promjer u četinjača od 7 do 20 mm i listačama od 11 do 20 mm

drvna tehnologija

masena koncentracija drvne prašine

masena količina lebdećih drvnih čestica raspršenih u poznatome volumenu okolnoga zraka

drvna tehnologija

masena koncentracija smjese

omjer mase transportiranoga materijala i mase transportiranoga zraka zračnim konvejerom

drvna tehnologija

masivno drvo

drvo prirodne i nepromijenjene strukture

drvna tehnologija

mast

akcesorna tvar koja je ester masnih kiselina ili viših karbonskih kiselina s trovalentnim alkoholom glicerolom

drvna tehnologija

matrica

dio preše za peletiranje u obliku prstena ili okrugle ploče s brojnim otvorima kroz koje se protiskuje rastresita biomasa

drvna tehnologija

međubrušenje

brušenje između dvaju slojeva premaza

drvna tehnologija

međupremaz

sloj premaznoga materijala nanesen između temeljnoga i završnoga premaza

drvna tehnologija