struna tražilica

image shadow

lamelni prozor

prozor na kojemu se svaka od više staklenih lamela otvara zaokretanjem oko svoje osi

drvna tehnologija

laminat

ploča nastala prešanjem više slojeva smolama impregniranoga papira

drvna tehnologija

laminatna podna obloga

podna obloga sastavljena od drvnih ploča s laminatom

drvna tehnologija

lančana dubilica

dubilica koja kao alat upotrebljava lanac s oštricama za obradbu drva

drvna tehnologija

lančanik

element u lančanome prijenosu u obliku kotača sa zupcima po obodu

drvna tehnologija

lančano prenosilo

transportno sredstvo stalne dobave za vodoravni i kosi transport komadnoga materijala s najmanje jednim lancem za prenošenje

drvna tehnologija

lazura

premazni materijal koji sadržava malu količinu pigmenta i na površini podloge stvara prozirni ili poluprozirni premaz ukrasnih i zaštitnih svojstava

drvna tehnologija

lažni god

zona kasnoga drva unutar normalno građenoga goda nakon koje prema van ne slijedi oštro omeđena granica goda

drvna tehnologija

lebdeće drvne čestice

sustav dispergiranih drvnih čestica manjih od 100 mikrometara koje imaju sposobnost lebdenja i nekoliko sati u okolnome zraku

drvna tehnologija

letva

piljena građa u obliku prizme pravokutno i oštrobridno obrađena pilama sa svih strana i s dimenzijama poprečnoga presjeka od 12 x 24 do 28 x 48 mm

drvna tehnologija