struna tražilica

image shadow

kasno drvo

dio goda koji tvore stanice s uskim lumenom i debelim stijenkama nastao u jesen

drvna tehnologija

katalizator

ubrzivač koji na kraju reakcije teorijski ostaje kemijski nepromijenjen

drvna tehnologija

kategorija materijala

sirovina ili vraćeni materijal koji se može upotrebljavati u FSC proizvodnim grupama

drvna tehnologija

katran

gusta ljepljiva tamna tekućina smjese ugljikovodika i njegovih derivata koja nastaje karbonizacijom ili suhom destilacijom drva

drvna tehnologija

kauč

ojastučeni namještaj za ležanje koji se sklapanjem pretvara u dvosjed ili višesjed s niskim naslonom za leđa

drvna tehnologija

kemija drva

znanstveno-biotehničko područje koje proučava strukturu, sastav i međusobnu povezanost različitih kemijskih sastojaka u drvu

drvna tehnologija

kemijska modifikacija drva

postupak kojim se dodatni spojevi unose u drvo i kemijski vežu na komponente drva te mijenjaju kemijska i fizička svojstva drva radi poboljšavanja njegovih tehničkih, bioloških i/ili estetskih svojstava

drvna tehnologija

kemijska preradba drva

industrijski razvijeni kemijski i fizičko-kemijski postupci dobivanja sirovina i materijala iz drva

drvna tehnologija

kemijska svojstva drva

svojstva drva koja opisuju njegovu mogućnost da sudjeluje u kemijskim reakcijama

drvna tehnologija

kemijska zaštita drva

zaštita drva kemijskim zaštitnim sredstvima

drvna tehnologija