struna tražilica

image shadow

jednoredni trak

trak koji je širine jedne stanice

drvna tehnologija

jednoslojna ploča iverica

ploča iverica u kojoj su oblik i veličina iverja približno jednaki po presjeku ploče

drvna tehnologija

jednostavna jažica

jažica u kojoj jažična šupljina tijekom debljanja sekundarnoga sloja stijenke stanice ostaje jednake širine ili postupno mijenja dimenzije prema lumenu

drvna tehnologija

jednostruka zakrivljenost

zakrivljenost debla ili trupca u jednoj ravnini

drvna tehnologija

jednostruki prozor

prozor koji se sastoji od jednoga krila

drvna tehnologija

jedrina

sličnost debla ili trupca valjku

drvna tehnologija

juvenilno drvo

drvo unutarnjih godova proizvedeno djelovanjem mladoga kambija uz srčiku

drvna tehnologija