struna tražilica

image shadow

fizičko-kemijska svojstva drva

svojstva drva kojima se ono odupire narušavanju anatomske građe i kemijskoga sastava

drvna tehnologija

floem

dio biljke koji hranu proizvedenu u listovima provodi silazno u ostale dijelove

biologija

floemski trak

dio traka u floemu s vanjske strane kambija

drvna tehnologija

folija

tanki polukruti ili mekani materijal za oblaganje površine

drvna tehnologija

formaldehid

alifatski aldehid dobiven oksidacijom metanola

drvna tehnologija

formatna kružna pila

kružna pila s najmanje jednim listom kružne pile smještenim na pokretnome nosaču kojim se omogućuje piljenje elemenata točnih dimenzija

drvna tehnologija

francuski krevet

jednodijelni široki krevet namijenjen spavanju jedne osobe

drvna tehnologija

francuski slog

parketna podna obloga načinjena od usporedno položenih elemenata različitih dužina i niza različitih širina

drvna tehnologija

frekvencija ulazaka oštrica u zahvat

broj oštrica koje u jedinici vremena uđu u zahvat s obratkom i ovisi o brzini rezanja i udaljenosti između dviju uzastopnih oštrica

drvna tehnologija

FSC 100 %

FSC certificirani materijal koji potječe iz FSC certificirane šume i u lancu dobave nije miješan s ostalim kategorijama materijala

drvna tehnologija