struna tražilica

image shadow

elementarni fibril

najmanja građevna jedinica celuloznoga vlakna s prosječnom širinom od 3,5 nm

drvna tehnologija

elementarni sastav drva

drvo kao ugljikovodik sastavljen od osnovnih kemijskih elemenata ugljika, vodika i kisika uz manji udio dušika i ostalih elemenata

drvna tehnologija

elevator

transportno sredstvo stalne dobave koje najčešće služi za okomiti transport sipkoga i komadnoga materijala, a rjeđe za transport pod nagibom

drvna tehnologija

eliptični umetak

spojni element eliptična oblika

drvna tehnologija

eliptičnost

odstupanje poprečnoga presjeka obloga drva od oblika kružnice

drvna tehnologija

emisija stakleničkih plinova

količina ispuštenih plinovitih sastojaka u atmosferu koji se reguliraju i nadziru prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime

drvna tehnologija

energetska učinkovitost

rezultat primjene mjera učinkovite uporabe energije u svim sektorima potrošnje energije pri kojima razina udobnosti i ukupna godišnja proizvodnja ostaje ista

drvna tehnologija

energijska gustoća

omjer između neto udjela energije i nasipnoga obujma

drvna tehnologija

enzimska modifikacija drva

izmjena kemijske strukture drva enzimima lignikolnih mikroorganizama

drvna tehnologija

epitel

staničje sastavljeno od parenhimskih stanica koje okružuju međustanični kanal ili međustaničnu šupljinu

drvna tehnologija