struna tražilica

image shadow

defibriranje

dobivanje drvenjače s pomoću uređaja za razvlaknjivanje

drvna tehnologija

dekontaminacija drva

uništavanje više različitih vrsta štetnika u drvu odjednom

drvna tehnologija

delignifikacija drva

kemijsko izdvajanje lignina iz heterogene drvne strukture u kiseloj, neutralnoj ili lužnatoj sredini uz određene uvjete

drvna tehnologija

desni parketni element

parketni element s čelnim perom na desnoj strani gledano prema licu i rubnim perom okrenutim prema promatraču

drvna tehnologija

desno lice piljene građe

lice piljene građe bliže srčiki

drvna tehnologija

desorpcija

proces otpuštanja molekula fluida iz sorbensa ili s njega

kemija

desorptivni gradijent sadržaja vode u drvu

gradijent sadržaja vode u drvu koji nastaje pri sušenju drva

drvna tehnologija

dezinfekcija drva

uništavanje lignikolnih mikrorganizama u drvu

drvna tehnologija

dezinsekcija drva

uništavanje ksilofagnih kukaca u drvu

drvna tehnologija

dimenzijsko stabiliziranje drva

stabiliziranje dimenzija drva određenim hidrotermičkim postupcima ili kemijskim sredstvima

drvna tehnologija