struna tražilica

image shadow

biomasa

materijal biljnoga ili životinjskoga podrijetla koji ne uključuje fosilizirani materijal i materijal pohranjen u geološkim formacijama

drvna tehnologija

biomasa iz uređenja okoliša

biomasa nastala prorjeđivanjem nasada, vrtova, parkova i voćnjaka te održavanjem zelenila uz javne površine

drvna tehnologija

bioplin

plinovita smjesa koja nastaje tijekom pirolize drva i sastoji se od ugljikova monoksida, ugljikova(IV)dioksida i metana

drvna tehnologija

biougljen

gorivo sastavljeno od elementarnoga ugljika s vodikom koje nastaje tijekom pirolize drva

drvna tehnologija

bioulje

tekući produkt i homogena smjesa organskih sastojaka i vode koja nastaje tijekom pirolize drva

drvna tehnologija

bjeljika

dio drva koji čine vanjski slojevi drva bliže kori

drvna tehnologija

blagovaonička stolica

stolica namijenjena sjedenju u blagovaonicama

drvna tehnologija

blagovaonički stol

stol namijenjen jedenju u blagovaonicama

drvna tehnologija

blanjalica

stroj za ravnanje površine drva odvajanjem strugotine s površine obratka

drvna tehnologija

blanjanje drva

obradba drva pravocrtnim gibanjem alata ili obratka uz odvajanje strugotine ručnim alatima ili strojevima radi postizanja glatke ravne, zakrivljene ili oblikovane površine ili određene debljine obratka

drvna tehnologija