struna tražilica

image shadow

škrinja

komad namještaja namijenjen odlaganju i pohranjivanju stvari koji se sastoji od četiri stranice, poklopca i poda

drvna tehnologija

štavilo

proizvod koji konzervira životinjsku kožu i pretvara je u oblik svojstvima pogodan za upotrebu čovjeku korisnih proizvoda

drvna tehnologija

štetnik u drvu

kopneni ili vodeni organizam koji se hrani drvom i razara ga

drvna tehnologija

štrcanje

nanošenje laka pri kojemu se lak raspršuje u sitne čestice koje lete prema obratku, padaju na njegovu površinu i ondje se stapaju u cjeloviti sloj

drvna tehnologija

šupljikava srednjica

srednjica uslojenoga drva šupljikave strukture

drvna tehnologija