struna tražilica

image shadow

okov remena oklopa

dvodijelni zglobni okov kojim se remen pričvršćivao za oklop

arheologija

oksidacijsko pečenje

pečenje keramike s dovodom zraka u prostor za pečenje

arheologija

oktadrahma

grčki kovani srebreni novac od 8 drahma.

arheologija

okvir za napinjanje

željezni okvir unutar kojega se nalazi splet tetiva u koji je zataknut krak luka

arheologija

olovnjača

olovno zrno za praćku koje ima dobra balistička svojstva

arheologija

oltar

mjesto za žrtveni obred

arheologija

oltarna pregrada

drvena, kamena ili metalna ograda koja dijeli prezbiterij od prostora za laike

arheologija

omfalos

kultni objekt starih Grka u obliku jajastoga kamena koji su Grci smatrali središtem Zemlje

arheologija

onagra

jednokraka bacačka sprava koja se upotrebljavala za izbacivanje kamenih kugla na principu torzije

arheologija

opeka Pansiana

najzastupljenija rimska opeka s pečatom sjevernojadranske radionice Vibiusa Pansiane

arheologija