struna tražilica

image shadow

delfinije

svečanosti u čast boga Apolona Delfinija koje su se u antičkoj Grčkoj održavale u proljeće

arheologija

delije

svečanosti u čast boga Apolona Delskoga koje su se u antičkoj Grčkoj slavile na otoku Delu i u Beotiji

arheologija

dema

manja općina s administrativnom autonomijom u Atici

arheologija

desultor

jahač u cirku koji je upravljao jahaćim kolima ili jahao na više konja istodobno te pritom skakao s jednoga na drugoga konja u trku

arheologija

didrahma

grčki srebreni kovani novac od dviju drahma

arheologija

dijatreta

kasnorimska posuda od dvoslojnoga stakla ili stakla dvostrukih stijenka s rešetkastom strukturom vanjskoga sloja vezanoga za unutrašnji malim brojem oslonaca, a koja je oblikovana dvostrukim potiskivanjem pa rezanjem

arheologija

dilekit

rimskodobna puhana staklena boca s tijelom koje je membranom podijeljeno na dva ili tri odjeljka

arheologija

dilektator

rimski magistrat zadužen za novačenje u Italiji i rimskim provincijama

arheologija

diptih

dvodijelna oltarna slika

diptih

dvije spojene preklopne pločice za pisanje koje su s unutrašnje strane premazane voskom

arheologija