struna tražilica

image shadow

cirkumvalacija

obrambena linija koju grade napadači pri opsadi kako bi se grad ili utvrda potpuno odvojila od okoline te pri obrani u slučaju napada iz utvrde

arheologija

cistofor

rimski srebreni kovani novac uveden u Pergamonu

arheologija

cjediljka

keramička posuda s djelomično rupičastom stijenkom koja se upotrebljavala za pripremu i preradu prehrambenih proizvoda

arheologija

cursus publicus

javna poštanska služba u Rimskome Carstvu

arheologija