struna tražilica

image shadow

agonotet

magistrat koji je predsjedao agonom i dijelio nagrade pobjednicima

arheologija

agora

prostor za javno okupljanje

arheologija

agoratro

predstavnik pojedinih gradova na amfiktionskome vijeću

arheologija

agronom

magistrat koji je bio zadužen za upravljanje prigradskim područjima i zemljištem u antičkoj Grčkoj

arheologija

akant

sredozemna biljka čiji se listovi stilizirano prikazuju na korintskim i kompozitnim kapitelima

arheologija

akcijski tip

tipizirani portret rimskoga cara Augusta koji je izdvojen na temelju usporedbe Augustovih portreta s njegovim prikazima na rimskome novcu koji je kovan nakon bitke kod Akcija 31. g. pr. Kr.

arheologija

akinakes

kratki mač ili dugački bodež koji se nosio ovješen o remen na desnome boku

arheologija

akolit

niži ranokršćanski službenik zadužen za pomoć svećeniku u liturgiji

arheologija

akropodij

postolje kipa

arheologija

akropola

utvrđeni dio starogrčkoga grada koji je smješten na uzvisini i u kojemu se nalaze najvažnije svjetovne i vjerske građevine

arheologija