struna tražilica

image shadow

zdjelica za isparavanje

plitka staklena ili porculanska zdjelica u kojoj isparava otopina ili supernatant

kemija

zibanje

deformacijska vibracija pri kojoj se atomi koji zatvaraju kut kreću u istome smjeru u ravnini

kemija

zmijača

izmjenjivač topline izrađen od spiralno svijene cijevi koja se umeće u kemijski reaktor u blizini plašta reaktora, pri čemu se miješalo reaktora nalazi unutar ili ispod izmjenjivača topline

kemija

zrcalna ravnina

zamišljena ravnina koja molekulu dijeli na dva dijela koji su u međusobnome odnosu kao predmet i njegova zrcalna slika

kemija