struna tražilica

image shadow

vanjski atom

atom koji je dio vanjskoga ruba kondenziranoga prstenastog sustava

kemija

vanjski dvomolekulski obrat ionskoga para

proces u kojemu iz disociranih iona prvo nastaje labavi ionski par i potom se nastavlja vanjski obrat ionskoga para

kemija

vanjski obrat ionskoga para

obrat labavoga ionskog para u kovalentnu molekulu iz koje je nastao međuprijelazom labavoga u čvrsti ionski par

kemija

vanjski plašt

izmjenjivač topline na vanjskoj površini kemijskoga reaktora kroz koji prolazi fluid za grijanje ili hlađenje, čime se sadržaj reaktora zagrijava, hladi ili održava na stalnoj temperaturi

kemija

vatra

razvijanje plamena uz emisiju topline i svjetla pri brzoj oksidaciji materijala u egzotermnome kemijskom procesu izgaranja

kemija

veličina kuglastoga spoja

normirane dimenzije kuglastoga spoja iz kojih je vidljiv najveći vanjski promjer brušenoga dijela kuglastoga spojnika i najveća unutarnja visina brušenoga dijela gnjezdastoga spojnika

kemija

veličina standardnoga konusnog spoja

normirane dimenzije izbrušenoga konusa i ubrušenoga grla iz kojih su vidljivi promjer i visina njihovih brušenih dijelova

kemija

ventil za ubrizgavanje

ulazni dio tekućinskoga kromatografa kroz koji se uzorak štrcaljkom ubrizgava u injektor s petljom

kemija

Venturijev apsorber

apsorber koji upotrebljava Venturijevu cijev za provedbu apsorpcije

kemija

vinska kiselina

zasićena ravnolančana dihidroksidikarboksilna kiselina izvedena iz butana, sustavnoga imena 2,3-dihidroksibutanska dikiselina

kemija