struna tražilica

image shadow

ultrafiltriranje

membransko filtriranje kojim se odjeljuju čestice veličine od 0,1 do 0,01 μm

kemija

uljna kupelj

laboratorijska posuda sa silikonskim ili mineralnim uljem u kojoj se zagrijava laboratorijsko posuđe s otopinama ili kemijskim smjesama

kemija

undekan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava jedanaest ugljikovih atoma

kemija

undekanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz undekana

kemija

undekanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz undekana

kemija

unutarmolekulski

koji se odnosi na proces koji uključuje prijenos određene vrste molekulske jedinke ili međudjelovanje različitih dijelova jedne od njih

kemija

unutarmolekulsko pregrađivanje

kemijska reakcija unutar jedne molekulske jedinke tijekom koje se atomi ili funkcijske skupine zajedničke reaktantu i produktu nikad ne izdvajaju u neovisne vrste

kemija

unutarnja energija

energija sustava koja uključuje doprinose svih interakcija i svih gibanja u sustavu i određena je stanjem sustava, a ne načinom na koji je to stanje postignuto

kemija

unutarnji atom

fuzijski atom koji nije vanjski atom

kemija

unutarnji obrat ionskoga para

obrat čvrstoga ionskog para izravno u kovalentnu molekulu iz koje je nastao

kemija