struna tražilica

image shadow

tekuće kristalno stanje

stanje tvari između savršenoga trodimenzijskog kristala u čvrstome stanju i amorfnoga kristala pri kojemu su molekule potpuno ili djelomično prostorno orijentirane

kemija

tekući kristal

tvar u tekućemu kristalnom stanju

kemija

tekućinska kromatografija normalnih faza

tekućinska kromatografija u kojoj je nepokretna faza polarna, a pokretna faza nepolarna

kemija

tekućinska kromatografija obratnih faza

tekućinska kromatografija u kojoj je nepokretna faza nepolarna, a pokretna faza polarna

kemija

tekućinski kromatograf

kromatograf za provedbu tekućinske kromatografije

kemija

tercijarni alkoholi

alkoholi u kojima je hidroksilna skupina vezana na tercijarni ugljikov atom

kemija

tercijarni ugljikov atom

ugljikov atom koji je vezan na tri međusobno nevezana ugljikova atoma

kemija

tereftalati

soli i esteri tereftalne kiseline

kemija

tereftalna kiselina

kemijski spoj sustavnoga imena benzen-1,4-dikarboksilna kiselina

kemija

termička analiza

skupina metoda kojima se prati određeno svojstvo uzorka kao funkcija temperature pri čemu je uzorak podvrgnut programiranoj promjeni temperature u kontroliranoj atmosferi

kemija