struna tražilica

image shadow

ravnotežna destilacija

destilacija koja se provodi tako što se tekuća smjesa zagrije u prostoru povišenoga tlaka do temperature niže od temperature vrenja na tome tlaku te vodi u separator u kojemu vlada niži tlak i u kojemu je temperatura tekuće smjese viša od temperature vrenja, uslijed čega ispari toliko smjese da temperatura padne na ravnotežnu temperaturu vrenja pri novome tlaku

kemija

ravnotežna konstanta ionizacije vode

ravnotežna konstanta reakcije ionizacije vode koja je jednaka umnošku relativnih aktiviteta oksonijevih i hidroksilnih iona u otopini

kemija

ravnotežna konstanta otapanja soli

fizikalna veličina koja opisuje stanje kemijske ravnoteže pri otapanju soli u otapalu

kemija

razgradnja po Kjeldahlu

prvi stupanj Kjeldahlova postupka u kojemu se razgradnja organskih tvari koje sadržavaju dušik provodi mokrim spaljivanjem

kemija

razgranati alkani

alkani u kojima su ugljikovi atomi povezani u razgranate lance

kemija

razina kemijskoga inženjerstva

područje djelovanja kemijskoga inženjerstva pri kojemu se uočava prostor u kojemu se zbiva kemijski ili fizikalni proces na molekulskoj razini

kemija

razmak HOMO-LUMO

energijska razlika između najviše zauzete molekulske orbitale i najniže nezauzete molekulske orbitale

kemija

reakcijska kalorimetrija

pokus u kojemu se određuje toplina izmijenjena tijekom određene kemijske reakcije

kemija

reakcijska smjesa

smjesa reaktanata prije, tijekom ili poslije odvijanja kemijske reakcije

kemija

reakcijska veličina

promjena određenoga svojstva tijekom kemijske reakcije podijeljena s dosegom reakcije

kemija