struna tražilica

image shadow

odnos mase i naboja

odnos ioniziranih atoma ili molekula za razdvajanje jednih od drugih na kojemu se temelji rad maseno-spektrometrijskoga detektora

kemija

odvajač kapi

uređaj za uklanjanje kapi tekućine iz struje parne faze

kemija

odvajač kondenzata

uređaj koji se upotrebljava za odvajanje kondenzata i nekondenzirajućih plinova iz vodene pare u zatvorenome sustavu, uz zanemariv gubitak vodene pare koja se nalazi u sustavu

kemija

okolina

dio svemira koji može izmjenjivati tvari ili energiju s promatranim sustavom

kemija

okrugla tikvica

laboratorijsko stakleno posuđe okrugla tijela i najmanje jednoga vrata koje završava glatkim ili ubrušenim grlom

kemija

okrugla tikvica s glatkim grlom i ravnim dnom

okrugla tikvica ravna dna i duga vrata s glatkim grlom koje završava rubnim prstenom

kemija

okrugla tikvica s ubrušenim grlom

okrugla tikvica s vratom koji završava ubrušenim grlom

kemija

okrugli lijevak za dokapavanje

lijevak za dokapavanje okrugla oblika koji se svojim izbrušenim konusom spaja s reakcijskom posudom u koju se dokapava reaktant, reagens ili otapalo

kemija

okrugli lijevak za odjeljivanje

lijevak za odjeljivanje okrugla tijela u kojemu se odjeljuju slojevi nemješljivih tekućih sastojaka

kemija

oksalati

soli i esteri etanske dikiseline

kemija