struna tražilica

image shadow

nanofiltriranje

membransko filtriranje kojim se odjeljuju čestice veličine od 0,01 do 0,001 μm

kemija

nanogrozd

molekule ili molekulske odnosno atomske nakupine veličine od 1 do 10 nanometara

kemija

nanomaterijal

prirodni ili proizvedeni materijal koji sadržava odvojene, agregirane ili aglomerirane čestice i u kojemu više od 50 % čestica ima najmanje jednu dimenziju od 1 do 100 nanometara

kemija

nanoploha

dvodimenzijske molekulske ili supramolekulske nakupine debljine sloja do 100 nanometara

kemija

nasjedna kapa za izbrušeni konus

laboratorijski stakleni pribor kojim se nepropusno zatvaraju dijelovi aparature koji završavaju izbrušenim konusom

kemija

nastavak za destilaciju

laboratorijski stakleni pribor za spajanje destilacijske tikvice, termometra i hladila u aparaturi za destilaciju

kemija

nastavak za destilaciju po Claisenu

četverokraki nastavak za destilaciju koji se postavlja između tikvice za destilaciju i hladila

kemija

nastavak za destilaciju po Dean-Starku

nastavak koji se upotrebljava za azeotropnu destilaciju

kemija

nastavak za destilaciju vodenom parom

laboratorijski stakleni pribor koji sprečava prodor prskajuće otopine iz tikvice za destilaciju u hladilo

kemija

nastavak za ekstrakciju po Soxhletu

dio aparature za ekstrakciju po Soxhletu u kojemu se kondenzatom vrijućega otapala ekstrahiraju slabo topljive tvari iz čvrstih uzoraka

kemija