struna tražilica

image shadow

ionizacija

nastajanje najmanje jednoga iona

kemija

ionizacijska energija

minimalna energija potrebna za odvajanje elektrona iz atoma ili molekule u osnovnome stanju

kemija

ionizacijska moć

svojstvo otapala da može potpomagati polarizaciju i ionizaciju odgovarajuće kovalentne veze otopljene molekule

kemija

ionski izvor

dio spektrometra masa koji molekule uzorka u plinovitome stanju prevodi u ione ispitivane tvari

kemija

ionski par

dva suprotno nabijena iona povezana Coulombovim privlačenjem, bez nastajanja kovalentne veze

kemija

ionski par odijeljen otapalom

labavi ionski par u kojemu su ioni suprotnoga naboja odijeljeni otapalom

kemija

ispiralica

laboratorijsko stakleno posuđe koje se upotrebljava za ispiranje i sušenje plinova ili kao sigurnosna posuda

kemija

ispiralica s čvrstim adsorbensom

ispiralica koja se puni čvrstim adsorbensom i upotrebljava za ispiranje plinova

kemija

istezna vibracija

vibracija pri kojoj dolazi do promjene duljine veze

kemija

izbistrujuće filtriranje

filtriranje u kojemu je ciljani proizvod bistri filtarat

kemija