struna tražilica

image shadow

glava za stezanje brtvenoga pakiranja

element pakirane brtvenice kojim se steže brtveno pakiranje

kemija

glavni kvantni broj

broj koji određuje elektronsku energiju atoma i radijalnu gustoću vjerojatnosti nalaženja elektrona u pojedinome stanju

kemija

glavni produkt reakcije

sastavnica skupnoga produkta reakcije koja se dobiva u najvećemu prinosu

kemija

glineni trokut

laboratorijsko porculansko posuđe koje sa sastoji od triju šupljih kratkih glinenih cijevi spojenih u trokut metalnim žicama

kemija

glutarati

soli i esteri pentanske dikiseline

kemija

gnjezdasti spojnik

stakleni spojnik u obliku gnijezda i fino izbrušene unutarnje površine

kemija

goriv

koji se može zapaliti i gorjeti

kemija

gorivost

svojstvo materijala koji je goriv

kemija

gradijent entalpije

promjena entalpije reakcijskoga sustava tijekom kemijske reakcije po promjeni dosega kemijske reakcije

kemija

gradijentno razdvajanje

postupak u tekućinskoj kromatografiji tijekom kojega se sastav pokretne faze mijenja s vremenom idući od slabe prema jakoj pokretnoj fazi

kemija