struna tražilica

image shadow

fizisorpcija

adsorpcija koja se pojavljuje nastajanjem međumolekulskih interakcija uglavnom van der Waalsovih sila

kemija

fluorescencijski detektor

detektor koji mjeri mogućnost fluorescencije analita u odabranim ekscitacijskim i emisijskim valnim duljinama

kemija

fluorovodik

bezbojni, korozivni i otrovni plin ili tekućina neugodna mirisa

kemija

formijati

soli i esteri mravlje kiseline

kemija

formil

acilna skupina izvedna iz mravlje kiseline sustavnoga imena metanoil

kemija

formiliranje

postupak uvođenja formila u organsku molekulu

kemija

formulska jedinka

empirijska formula spojeva koji su građeni kao ionski ili kovalentni kristali i u kojoj je omjer brojeva atoma najmanji cijeli broj

kemija

fosfat

anion fosforne kiseline nastao disocijacijom u trećemu stupnju

kemija

fosfati

soli fosforne kiseline sustavnoga imena tetraoksofosfati(3‒)

kemija

fosfinat

anion fosfinske kiseline sustavnoga imena dihidridodioksofosfat(1‒)

kemija