struna tražilica

image shadow

cinamati

soli i esteri cimetne kiseline

kemija

cis-2-buten

alken s četirima ugljikovim atomima sustavnoga imena (Z)-but-2-en

kemija

citrat

višeatomni anion limunske kiseline

kemija

citrati

soli i esteri limunske kiseline

kemija

Claisen-Vigreuxova tikvica

kruškolika tikvica čiji je vrat izveden u obliku četverokrakoga nastavka za destilaciju po Claisenu i kojemu je dio do izvoda u hladilo nalik Vigreuxovoj koloni

kemija

Claisenova kondenzacija

stvaranje veze ugljik-ugljik kondenzacijskom reakcijom dvaju estera u prisutnosti jake baze pri čemu nastaje beta-ketoester

kemija

Claisenova tikvica

kruškolika tikvica čiji je vrat izveden u obliku četverokrakoga nastavka za destilaciju po Claisenu

kemija

crpka

uređaj koji fluide dovodi iz jednoga u drugi prostor

kemija

crpka s tekućinskim prstenom

crpka koja se upotrebljava za dobavljanje i stlačivanje plinova, a može se primijeniti i kao vakuumska crpka

kemija

crpka s vodenim prstenom

crpka s tekućinskim prstenom u kojoj je zaporna tekućina voda

kemija