struna tražilica

image shadow

acetati

soli i esteri octene kiseline

kemija

acetil

acilna skupina izvedena iz octene kiseline sustavnoga imena etanoil

kemija

acetil-klorid

kemijski spoj iz skupine acil-halogenida izveden iz octene kiseline

kemija

acetilaceton

kemijski spoj sustavnoga imena pentan-2,4-dion

kemija

acetiliranje

uvođenje acetila u organsku molekulu

kemija

acetoacetat

anion acetoctene kiseline

kemija

acetoacetati

soli i esteri acetoctene kiseline

kemija

acetoctena kiselina

najjednostavnija beta-ketokiselina sustavnoga imena 3-oksobutanska kiselina

kemija

acetoctena sinteza

niz kemijskih reakcija kojima se etil-acetoacetat alkilira na alfa-ugljikovu atomu, a zatim hidrolizira i dekarboksilira dajući alkilirane derivate acetona

kemija

acetofenon

organski spoj molekulske formule C6H5C(O)CH3, sustavnoga imena feniletil-1-on

kemija