struna tražilica

image shadow

parodontni umetak

kruti jednodozni pripravak koji se sastoji od ljekovitoga umetka koji se ulaže u zubnu alveolu ili parodontnu membranu

temeljne medicinske znanosti

participacija

fiksni udio u trošku zdravstvene usluge koji bolesnik plaća pružatelju zdravstvene usluge

temeljne medicinske znanosti

pasivna difuzija

prolazak molekule kroz staničnu membranu bez potrošnje energije

temeljne medicinske znanosti

pasta

polukruti pripravak koji sadržava visok omjer krutih čestica raspršenih u lipofilnoj bazi

temeljne medicinske znanosti

pasta za kožu

pasta koja se primjenjuje na površini kože kako bi se ostvario lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti

pasta za usnu sluznicu

pasta koja se primjenjuje na površini sluznice usne šupljine kako bi se ostvario lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti

pasta za zube

pasta hidrofilnih svojstava koja je namijenjena za trljanje površine zuba

temeljne medicinske znanosti

pasterizacija

postupak kojim se vrućom vodom ili parom pri 65 – 100 °C ubijaju mikroorganizmi koji ne stvaraju spore

temeljne medicinske znanosti

pastila

kruti jednodozni pripravak koji polaganim otapanjem u ustima ostvaruje lokalni učinak u usnoj šupljini i grlu

temeljne medicinske znanosti

penicilin G

penicilin osjetljiv na djelovanje želučane kiseline koji se upotrebljava za liječenje mnogih infekcija intramuskularnom primjenom

temeljne medicinske znanosti