struna tražilica

image shadow

kapsula za usnu sluznicu

meka kapsula koju je potrebno otapati ili žvakati kako bi se ostvario lokalni učinak u sluznici usne šupljine

temeljne medicinske znanosti

kaptopril

lijek za liječenje visokoga krvnoga tlaka koji djeluje inhibiranjem angiotenzinskoga pretvorbenog enzima te smanjuje periferni otpor, dok se srčani minutni volumen i frekvencija srca ne mijenjaju

temeljne medicinske znanosti

karbakol

kolinski ester koji djeluje kao neselektivni agonist muskarinskih i nikotinskih receptora, a upotrebljava se za liječenje glaukoma

temeljne medicinske znanosti

karbamatni insekticid

insekticid koji inhibira acetilkolinesterazu, čime produljuje djelovanje acetilkolina i do nekoliko sati

temeljne medicinske znanosti

karbamilirani enzim

enzim koji nastaje hidrolizom nakon vezanja estera karbamata na aktivno mjesto enzima s veoma stabilnom kovalentnom vezom koja se u vodi raskida oko 30 minuta

temeljne medicinske znanosti

karbapenem

antibiotik djelotvoran protiv gram-negativnih štapića, gram-pozitivnih organizama i anaeroba koji je strukturno sličan beta-laktamskim spojevima

temeljne medicinske znanosti

karbaril

karbamatni insekticid koji se zbog izrazite liposolubilnosti brzo i opsežno apsorbira te dospijeva u živčani sustav kukaca

temeljne medicinske znanosti

karboksipenicilin

penicilin proširenoga spektra s karboksilnom kiselinom ili njezinim esterom u bočnome lancu te s povećanom sposobnošću prodiranja kroz vanjsku membranu bakterija

temeljne medicinske znanosti

karvedilol

lijek za snižavanje visokoga krvnog tlaka koji djeluje neselektivnim blokiranjem beta-receptora i selektivnim blokiranjem alfa1-receptora, čime smanjuje periferni otpor

temeljne medicinske znanosti

kaseta koja veže ATP

skupina prijenosnih bjelančevina koja upotrebljava ATP kao izvor energije

temeljne medicinske znanosti