struna tražilica

image shadow

impregnirani povoj

čvrsti pripravak koji se sastoji od komada vrpce gaze ili druge odgovarajuće tkanine koja je natopljena tekućim ili polukrutim pripravkom za primjenu na koži

temeljne medicinske znanosti

impregnirani uložak

čvrsti pripravak koji se sastoji od komada materijala koji je polupropustan i može se tretirati tekućim, polukrutim ili krutim pripravcima

temeljne medicinske znanosti

impregnirani uložak pare inhalata

impregnirani uložak koji stvara paru koja se udiše i ostvaruje lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti

imunološki lijek

biološki lijek koji se upotrebljava za stvaranje aktivne ili pasivne imunosti, dijagnosticiranje imunološkoga stanja te otkrivanje ili poticanje određene stečene promjene u imunološkome odgovoru na alergen

temeljne medicinske znanosti

imunomodulatorno djelovanje

djelovanje lijeka koje mijenja funkciju imunosnoga sustava

temeljne medicinske znanosti

imunosuprimirani bolesnik

bolesnik u kojega je imunosni sustav potisnut djelovanjem lijekova i/ili zračenja

temeljne medicinske znanosti

in vitro test kromosomskih aberacija

test za ispitivanje citogenetičkih učinaka ispitivanih tvari

temeljne medicinske znanosti

in vivo mikronuklearni test

in vivo test za procjenu genotoksičnosti koji se temelji na utvrđivanju nezrelih eritrocita s mikronukleusom

temeljne medicinske znanosti

indukcija enzima

poticanje aktivnosti enzima koje dovodi do ubrzanoga metabolizma supstrata i smanjenja farmakološkoga djelovanja lijeka

temeljne medicinske znanosti

induktor enzima

molekula koja se veže na enzim i potiče njegovu aktivnost

temeljne medicinske znanosti