struna tražilica

image shadow

hiporeaktivnost na lijek

stanje u kojemu uobičajena doza lijeka u pojedinca izaziva slabiji učinak u odnosu na većinu bolesnika

temeljne medicinske znanosti

histaminski receptor

specifični stanični receptor na površini membrane spregnut s G-bjelančevinama koji čini vezno mjesto za histamin

temeljne medicinske znanosti

homologna desenzitizacija

desenzitizacija koja se odnosi na gubitak osjetljivosti receptora koja je rezultat ponavljajuće ili kontinuirane aktivnosti agonista

temeljne medicinske znanosti

Hrvatska farmakopeja

skup stručnih tekstova na hrvatskome jeziku koji utvrđuju kakvoću lijekova, zahtjeve izrade i postupke za provjeru kakvoće lijekova i medicinskih proizvoda te je na odgovarajući način povezana i usklađena s Europskom farmakopejom

temeljne medicinske znanosti