struna tražilica

image shadow

ciljno tkivo

tkivo čije su stanice sposobne odgovoriti na podražajno djelovanje određenoga čimbenika zahvaljujući posjedovanju specifičnih receptora

temeljne medicinske znanosti

citogenski učinak

učinak koji određena kemijska tvar ili zračenje ima na kromosome

temeljne medicinske znanosti

citokinski receptor

receptor koji reagira na heterogenu skupinu peptidnih liganada, a posjeduje unutarstanične i izvanstanične domene koje tvore dimere

temeljne medicinske znanosti

citokromom P450

mikrosomski enzim koji u svojemu reduciranom obliku veže ugljikov monoksid i stvara spoj koji apsorbira svjetlost najviše valne duljine do 450 nm

temeljne medicinske znanosti

Cochraneova suradnja

međunarodna, neprofitna, neovisna organizacija za izradbu sustavnih pregleda literature o učincima različitih vrsta liječenja

temeljne medicinske znanosti

CONSORT smjernice

smjernice za pisanje izvješća o kliničkome pokusu

temeljne medicinske znanosti

crijevni gel

gel koji se primjenjuje na sluznici crijeva kako bi se ostvario lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti