struna tražilica

image shadow

benzilni alkohol

konzervans koji se primjenjuje u različitim oralnim i parenteralnim farmaceutskim pripravcima i u kozmetici

temeljne medicinske znanosti

benzodiazepin

anksiolitik i sedativ koji se veže za receptor GABAA i aktivira inhibicijski neurotransmiter GABA

temeljne medicinske znanosti

benzojeva kiselina

konzervans koji se upotrebljava u farmaceutskim pripravcima, u kozmetici i u hrani

temeljne medicinske znanosti

beta-arestini

obitelj od četiriju bjelančevina koji vezanjem za receptor smanjuju sposobnost receptora da aktivira G-bjelančevinu

temeljne medicinske znanosti

beta-laktamski prsten

ciklični amid kojemu je dušikov atom vezan za ugljik na beta-položaju u odnosu na karbonilnu skupinu

temeljne medicinske znanosti

beta-laktamski spojevi

spojevi koji u svojemu sastavu imaju jedinstveni beta-laktamski prsten

temeljne medicinske znanosti

beta1-receptor

beta-receptor koji se nalazi na postsinapsnim izvršnim stanicama, presinapsnim adrenergičnim i kolinergičnim završetcima, u jukstaglomerularnome kompleksu u bubrežnim tubulima i u epitelu cilijarnoga tjelešca, a vezanjem agonista na njega dolazi do stimulacije adenil-ciklaze i povišenja koncentracije cikličkoga adenozin-monofosfata

temeljne medicinske znanosti

beta1-selektivni agonist

lijek koji djeluje na beta1-receptore, a na druge receptore ili nema učinka ili je taj učinak slab te dovodi do promjena u snazi i brzini kontrakcije srčanoga mišića

temeljne medicinske znanosti

beta2-receptor

beta-receptor koji se nalazi na postsinapsnim izvršnim stanicama glatkih mišića i srčanoga mišića, a vezanjem agonista na njega dolazi do stimulacije adenil-ciklaze i povišenja koncentracije cikličkoga adenozin-monofosfata

temeljne medicinske znanosti

beta2-selektivni agonist

lijek koji djeluje na beta2-receptore, a na druge receptore ili nema učinka ili je taj učinak slab te dovodi do bronhodilatacije

temeljne medicinske znanosti