struna tražilica

image shadow

pridodati

namjenski postaviti postrojbe i osoblje u organizaciju u kojoj je takvo postavljenje relativno privremeno

sigurnosne i obrambene znanosti

prijenos ovlasti

aktivnost kojom zemlja članica ili zapovjedništvo NATO-a daje operativno zapovijedanje ili nadzor nad određenim snagama zapovjedništvu NATO-a

sigurnosne i obrambene znanosti

priprema Oružanih snaga

svakodnevne vojne djelatnosti kojima se stvara sposobnost za izvršenje misija ili za uporabu Oružanih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

prosudba borbene štete

prosudba učinaka nastalih primjenom smrtonosnih ili nesmrtonosnih vojnih akcija protiv vojnih ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

psihološke operacije

aktivnosti u kojima se upotrebljavaju komunikacijske ili druge metode radi utjecaja na shvaćanja, stavove i ponašanje ciljane publike, a koje utječu na postizanje političkih i vojnih ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

puno zapovijedanje

ovlast i odgovornost zapovjednika za izdavanje zapovijedi podređenima koja pokriva svaki aspekt operacija i upravljanja te postoji isključivo unutar nacionalnih okvira

sigurnosne i obrambene znanosti