struna tražilica

image shadow

ofenzivne operacije

odlučujuća vrsta borbenih operacija čiji je cilj poraziti neprijatelja

sigurnosne i obrambene znanosti

opća potpora

potpora koja se pruža podupiranim snagama kao cjelini, a ne njihovim nižim dijelovima

sigurnosne i obrambene znanosti

operacija

vojno djelovanje ili provedba strategijskih, taktičkih, granskih, obučnih ili administrativnih vojnih misija

sigurnosne i obrambene znanosti

operacije potpore civilnim službama

operacije u kojima Oružane snage pružaju pomoć stanovništvu i civilnim službama ili drugim civilnim organizacijama u situacijama u kojima snage i sredstva civilnih službi i organizacija nisu dostatne za rješavanje problema te za opasne ili krizne situacije

sigurnosne i obrambene znanosti

operativna komponenta Oružanih snaga

dio Oružanih snaga čija je osnovna namjena izvođenje borbenih i neborbenih operacija

sigurnosne i obrambene znanosti

operativna razina

razina operacija na kojoj se planiraju, provode i podržavaju kampanje i glavne operacije radi ostvarenja strategijskih ciljeva na bojištu ili u područjima operacija

sigurnosne i obrambene znanosti

operativna sigurnost

aktivne i pasivne mjere kojima se prijetnji, protivniku ili neprijatelju sprječavaju saznanja o razmještaju, sposobnostima, namjerama i ranjivostima domaćih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

operativna spremnost

sposobnost organizacije, formacije, postrojbe, broda, posade, oružnoga sustava ili opreme za provedbu funkcija ili za izvršenje misija za koje su organizirani ili dizajnirani

sigurnosne i obrambene znanosti

operativna zapovijed

direktiva koju izdaje zapovjednik podređenim zapovjednicima radi učinkovita i koordinirana izvršenja operacije

sigurnosne i obrambene znanosti

operativni lanac zapovijedanja

lanac zapovijedanja koji je uspostavljen za određenu operaciju ili za niz povezanih operacija

sigurnosne i obrambene znanosti