struna tražilica

image shadow

borbena spremnost

dostupnost organizacije ili opreme za provedbu operacija i osposobljenost osoblja za izvršenje operacija u postrojbi u kojoj su raspoređeni

sigurnosne i obrambene znanosti

borbene operacije

operacije koje izvode Oružane snage ili njihovi dijelovi, samostalno ili u sastavu saveza, koalicije ili međunarodne organizacije uporabom vojnih sredstava koja uključuju planiranu uporabu sile

sigurnosne i obrambene znanosti

civilno-vojna operacija

koordinacija i zajedničko djelovanje u potpori misije između vojnoga zapovjednika i civilnih sudionika uključujući nacionalnu populaciju i lokalnu vlast te međunarodne, nacionalne i nevladine organizacije i službe

sigurnosne i obrambene znanosti

defenzivne aktivnosti

taktičke aktivnosti u kojima se postrojbe odupiru neprijateljskim ofenzivnim aktivnostima

sigurnosne i obrambene znanosti

defenzivne operacije

borbene operacije s ciljem zaustavljanja neprijatelja, narušavanja njegovih ofenzivnih sposobnosti, zadržavanja područja i dobivanja na vremenu te omogućivanja koncentriranja vlastitih snaga i prisiljavanja neprijatelja na koncentriranje snaga na mjestu i u vremenu kada će biti ranjiviji na djelovanje Oružanih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

direktiva

oblik vojne komunikacije kojim se uspostavlja politika djelovanja ili se naređuje određeno djelovanje

sigurnosne i obrambene znanosti

direktiva

plan koji se izdaje s namjerom da stupi na snagu kada se tako naredi ili u slučaju pojave krize opisane planom

sigurnosne i obrambene znanosti

djelovanje

kratkotrajan taktički oblik operacije koji se obično provodi između suprotstavljenih manevarskih snaga niže razine

sigurnosne i obrambene znanosti

djelovanje Oružanih snaga

sveukupnost svih operacija i vojnih djelatnosti koje provode Oružane snage

sigurnosne i obrambene znanosti

dodijeliti

namjenski postaviti postrojbe i osoblje u organizaciju kada je takvo postavljanje relativno stalno i/ili gdje takva organizacija nadzire i upravlja osnovnom funkcijom ili većim dijelom funkcija dodijeljene postrojbe i osoblja

sigurnosne i obrambene znanosti